1 Ответ

 1. Вам необходимы такие документы:
  — Świadectwo ukończenia szkoły
  W przypadku wyboru szkoły policealnej świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura).
  W przypadku wyboru liceum świadectwo ukończenia gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej, bądź zasadniczej szkoły zawodowej.

  — 2 zdjęcia legitymacyjne
  Zdjęcia będą potrzebne do wystawienia dokumentów ukończenia szkoły oraz legitymacji.

  — Dowód osobisty
  Dowód osobisty do wglądu.

  — Inne dokumenty
  O szczegółach innych wymaganych na danym kierunku dokumentów (np. zaświadczeniu lekarskim, itp.), poinformuje Cię przez telefon nasz pracownik – umówi Cię też on na wizytę w sekretariacie w najwygodniejszym dla Ciebie terminie.

  • 0
Оставь ответ

Оставь ответ

Загрузить
Загрузить

Выберите здесь тип видео.

Впишите только ID видео, например если ссылка выглядит так https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs то вписываете в поле "sdUUx5FdySs".